Študijný plán bakalárskeho študijného programu Automobilová mechatronika pre jednotlivé roky štúdia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. Študent si môže vybrať medzi dvomi zameraniami: Automobilová mechatronika a elektromobilita a Aplikovaná mechatronika a automatizácia. Legenda používaných skratiek v nasledujúcich tabuľkách:

  • Rozsah: prednášky - cvičenia: P-C (ak je v tejto položke len jedno číslo, ide o konzultáciu)

1.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Anglický jazyk 1 Rovanová Povinný zápočet 0-2 2
Bezpečnosť v elektrotechnike Kopča Povinný skúška 2-1 6
Základy počítačov Žáková Povinný skúška 2-2 6
Matematika 1 Zajac Povinný skúška 4-2 6
Úvod do inžinierstva Kozák Povinný skúška 2-2 6
Telesná kultúra 1 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Voliteľný spoločenskovedný predmet - vyberá sa 1 predmet
Dejiny elektroniky, kybernetiky a telekomunikácií UEF, URK, UMIKT Povinne voliteľný zápočet 2-2 3
Dejiny techniky Vajda Povinne voliteľný zápočet 2-1 3
Ekológia v elektroenergetike Farkas Smitková Povinne voliteľný zápočet 2-2 3
Enviromentalistika Pavlovič Povinne voliteľný zápočet 2-1 3
Manažment komunikácie Rovanová Povinne voliteľný zápočet 1-2 3
Rozhranie človek-stroj Kačur Povinne voliteľný zápočet 2-2 3
Spolu 30
Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Algoritmizácia a programovanie Ravas Povinný skúška 2-2 6
Anglický jazyk 2 Rovanová Povinný skúška 0-3 5
Elektrotechnika 1 Harťanský Povinný skúška 2-2 6
Fyzika 1 Bokes Povinný skúška 2-2 6
Matematika 2 Marko Povinný skúška 2-2 6
Telesná kultúra 2 Lackovič Povinný skúška 0-2 1
Spolu 30

2.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Elektrotechnika pre mechatronické systémy Harťanský Povinný skúška 2-2 6
Fyzika 2 Valko Povinný skúška 2-2 6
Matematika 3 Marko Povinný skúška 2-2 6
Mechanika Murín Povinný skúška 2-2 5
Systémy automatického riadenia 1 Huba Povinný skúška 2-2 6
Telesná kultúra 3 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Spolu 30
Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Mikropočítačové systémy Fuchs Povinný skúška 2-2 6
Dynamika mechatronických systémov Kutiš Povinný skúška 2-3 6
Modelovanie a simulácia v prostredí Matlab Rosinová Povinný skúška 2-2 6
Systémy automatického riadenia 2 Huba Povinný skúška 2-2 6
Telesná kultúra 4 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Voliteľný ekonomický predmet - vyberá sa 1 predmet
Manažment kvality Žiška Povinne voliteľný skúška 2-2 5
Trh s elektrinou Beláň Povinne voliteľný skúška 2-2 5
Základy finančníctva Marko Povinne voliteľný skúška 2-2 5
Základy manažmentu a podnikania Špirková Povinne voliteľný skúška 2-1 5
Spolu 30

3.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Elektrické pohony a servopohony Drahoš Povinný skúška 2-2 6
Prvky a systémy v mechatronike Murín Povinný skúška 2-2 6
Stavba automobilov a elektromobilov Ferencey Povinný skúška 2-2 6
Bakalársky projekt 1 Kutiš Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 5
Voliteľný predmet 1 - Zoznam A - vyberá sa 1 predmet
Elektronické systémy automobilov 1) Podhoranský Povinne voliteľný skúška 2-2 6
PLC systémy v mechatronike 2) Fuchs Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30
Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Senzorové systémy a aktuátory Drahoš Povinný skúška 2-2 6
Bakalársky projekt 2 Kutiš Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 5
Bakalárska záverečná práca Kutiš Povinný štátna skúška 0-2 1
Telesná kultúra 6 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Voliteľný predmet 1 a 2 - Zoznam B,C - študent si vyberá 2 predmety
Procesy pohybu automobilov 1) Ferencey Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Komunikačné systémy a siete Drahoš Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Meracia technika Smieško Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Databázové a vizualizačné systémy 2) Kozák, Cigánek Povinne voliteľný skúška 3-2 6
Programovanie mechatronických aplikácií Žáková Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Voliteľný výberový predmet - vyberá sa 1 predmet
Mechatronické systémy pohonných jednotiek automobilov Ferencey Voliteľný skúška 2-2 6
Návrh elektronických zariadení Fuchs Voliteľný skúška 2-2 6
Tvorba internetových aplikácií Žáková Voliteľný skúška 2-2 6
Virtuálne prototypovanie Kozák Voliteľný skúška 2-2 6
Výberový predmet z ústavov FEI STU Voliteľný skúška 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Zameranie Automobilová mechatronika a elektromobilita (AUME)
2) Zameranie Aplikovaná mechatronika a automatizácia (APMA)


Spolupracujeme