Druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky študijný program Automobilová mechatronika je otvorené od 6. 7. 2017 do 21. 7. 2017. Stále je teda čas prihlásiť sa na štúdium mechatroniky :) . Dopyt po absolventoch mechatroniky, či už v automobilovom alebo iných odvetviach priemyslu nikdy nebol taký veľký. Na trhu chýba mnoho pracovných síl. Široké možnosti, ktoré ti ponúka mechatronika, ti zaručujú istotu perspektívneho zamestnania. Informácie o druhom kole nájdeš tu: http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3759


Prečítaj si o nás viac ;)

Spolupracujeme